Agenda Wmo-raadsvergadering op vrijdag 7 december 2018 van 9.30-11.30

  1. opening en vaststellen agenda
  2. mededelingen
  3. notulen vorige vergadering‚Äč
  4. bezoek Niels van Raay over preventieteam mantelzorg
  5. bezoek Jacqueline van de Elzen over herstrukturering van het CMD
  6. de website perikelen
  7. wat verder ter tafel komt
  8. rondvraag

Welkom

Welkom op deze website van de Wmo-raad Geldrop-Mierlo.

Op deze website willen wij U informeren over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in het algemeen en de Wmo-raad Geldrop-Mierlo in het bijzonder.

De Wmo-raad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeente adviseert over alle zaken die betrekking hebben op de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De raad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen.

Abonneren op WMO-raad Geldrop-Mierlo RSS