Agenda Wmo-raadsvergadering op vrijdag 1 maart van 9.30-ong.11.30

  1. opening en vaststellen agenda
  2. mededelingen
  3. notulen vorige vergadering‚Äč
  4. adviesaanvraag
  5. evaluatie afrondingsgesprek
  6. jaarprogramma gemeente
  7. vragen aan de wethouder
  8. voorbereiding heidag 2 maart
  9. status nieuwe website
  10. rondvraag

Welkom

Welkom op deze website van de Wmo-raad Geldrop-Mierlo.

Op deze website willen wij U informeren over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in het algemeen en de Wmo-raad Geldrop-Mierlo in het bijzonder.

De Wmo-raad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeente adviseert over alle zaken die betrekking hebben op de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De raad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen.

Abonneren op WMO-raad Geldrop-Mierlo RSS