Centrum voor Maatschappelijke Deelname, ook in Geldrop-Mierlo

Het ‘Centrum voor Maatschappelijke Deelname’ (kortweg CMD), is de laatste maanden een term die steeds meer gebruikt wordt. Maar wat is het nu eigenlijk? Waar is het, wanneer krijgt u ermee van doen en waarvoor kunt u er terecht? Logische vragen waar wij u in de komende maanden antwoord op proberen te geven. Ook in Geldrop-Mierlo is er een CMD, in het gemeentehuis aan de Hofstraat 4 in Geldrop-Mierlo. U kunt er terecht voor al uw vragen op het gebied van jeugd, zorg, wonen en welzijn.

Als u nu vragen heeft over bijvoorbeeld hulp in het huishouden, hoe u rond komt, over zelfstandig blijven wonen, de opvoeding van uw kind, leerplicht, of mantelzorg, krijgt u hierop het antwoord van veel verschillende organisaties. Van organisaties op het gebied van jeugdhulpverlening, het Centrum voor Jeugd en Gezin, het Loket Zorg van de gemeente, of van organisaties die zich bezighouden met Maatschappelijke Dienstverlening. Dit gaat veranderen.

Op 1 januari 2015 komen de taken op het gebied van jeugdzorg naar de gemeente en - vanuit de AWBZ – ook de dagopvang en de begeleiding. Om deze nieuwe taken goed uit te kunnen voeren, zijn ze samengevoegd in het CMD. Vanaf 1 januari 2015 kunt u voortaan met veel van uw vragen terecht op één adres. Dat is eenvoudiger voor u!

Het CMD nu en vanaf 1 januari 2015

U kunt nu al bij het CMD terecht voor:

  • Informatie over de Wmo (Wet maatschappelijke ontwikkeling), Sociale Zaken, Jeugdzorg.
  • Mogelijkheden om gebruik te maken van voorzieningen die er zijn in de gemeente.
  • Verschillende voorzieningen, zoals voor vervoer of woningaanpassingen.
  • Minimaregelingen en schuldhulpverlening.

U kunt vanaf 1 januari 2015 ook terecht bij het CMD voor:

  • Ondersteuning voor jeugd en ouders bij opvoedproblemen, psychische problemen en stoornissen.
  • Advies over huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • De geestelijke gezondheidszorg voor jeugd, de jeugd GGZ.
  • De zorg voor jongeren in verband met een verstandelijke beperking.
  • Begeleiding voor mensen die anders niet zelfstandig kunnen wonen en kortdurend verblijf.
  • Doorverwijzing naar specialistische hulpverlening.

Heeft u vragen over het CMD? Neem dan contact op met de gemeente en vraag naar het CMD via telefoonnummer 14 040. Zie ook de folder die huis aan huis verspreid zal worden, voor een download klik hier.

terug naar de artikelenlijst