Informatie over de Wmo

Kernpunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat elke inwoner van Nederland goed kan functioneren in de Nederlandse samenleving.

Uitvoering van de wet is een taak van de gemeente. Client en burgerparticipatie zijn een essentieel onderdeel van de wet. In de gemeente Geldrop-Mierlo is de Wmo-raad Geldrop-Mierlo een van de belangrijkste adviesorganen op dit gebied. De Wmo-raad kan zowel gevraagd als ongevraagd adviezen aan het gemeentebestuur geven.

De Wet maatschappelijke ondersteuning regelt hulp en ondersteuning voor mensen met een beperking. Hierdoor kunnen zij langer zelfstandig blijven wonen. De Wmo is er bijvoorbeeld voor ouderen, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking en voor mensen mensen met  psychische problemen.

De informatie op dit deel van de website is grotendeels afkomsting van een publicatie van Movisie, Wmo 2015: Wat is er veranderd.