Persoonsgebonden Budget (PGB)

WIJZIGING PGB DOOR INVOERING VAN DE WMO 2015

Per 1 januari treedt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in werking. Hiermee krijgen gemeenten meer en andere verantwoordelijkheden. Er verandert daardoor nogal wat. Bijvoorbeeld de werkwijze met betrekking tot het persoonsgebonden budget (PGB).

Ontvangt u nu een PGB voor een Wmo-voorziening? Dan gaat er per 1 januari 2015 het een en ander voor u veranderen. Per die datum betaalt onze gemeente het PGB niet meer aan uzelf uit, maar aan de sociale verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw PGB en betaalt de kosten uit aan uw zorgverlener. De SVB heeft daarvoor wel een aantal gegevens van uw nodig, bijvoorbeeld een zorgovereenkomst met uw zorgverlener, maar ook de factuur of urenbriefjes.

U kunt uw gegevens bij de SVB doorgeven via Mijn PGB op internet. Dat werkt sneller dan het insturen van de gegevens per post. U kunt met uw DigiD-code inloggen op Mijn PGB via svb.nl/pgb. Op deze site vindt u ook meer informatie over de wijzigingen met betrekking tot het PGB. Uiteraard kunt u uw gegevens ook via e-mail of post naar de SVB sturen.

Door de wijziging kunt u uw zorgverlener niet meer per automatische incasso of machtiging betalen. Heeft u uw betaling op die manier geregeld? Dan is het belangrijk om die met ingang van 1 januari 2015 stop te zetten.

Als u meer informatie wilt over de wijzigingen met betrekking tot het PGB in de Wmo 2015, dan kunt u contact opnemen met het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) van onze gemeente op telefoonnummer 14 040 of met de sociale verzekeringsbank op telefoonnummer 030 264 82 00.

terug naar de artikelenlijst