Vergaderingen

rondvraagwat verder ter tafel komt

Als regel vergadert de Wmo-raad Geldrop-Mierlo eenmaal per maand, op de eerste vrijdag van de maand. In 2017 is de vergaderlocatie het Kruispunt, Slachthuisstraat 22 in Geldrop. Op een enkele zeldzame uitzondering na, zijn de vergaderingen van de Wmo-raad openbaar. Wilt U een keer als gast een vergadering bijwonen, meldt U zich dan (uiterlijk een dag voor de vergadering) aan via het contactformulier op deze website. Bij tijdige aanmelding ontvangt U dan ook de relevante vergaderstukken.

 

Agenda Wmo-raadsvergadering van vrijdag 01 september 2017
(09.00 - 11.30 uur)

Tags: