Agenda Wmo-raadsvergadering op vrijdag 1 februari van 9.30-ong.11.30

  1. opening en vaststellen agenda
  2. mededelingen
  3. notulen vorige vergadering​
  4. voorbereiding jaarverslag
  5. kascie
  6. heidag
  7. terug kijken naar evaluatie gesprek
  8. wat verder ter tafel komt
  9. rondvraag

Welkom

Welkom op deze website van de Wmo-raad Geldrop-Mierlo.

Op deze website willen wij U informeren over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in het algemeen en de Wmo-raad Geldrop-Mierlo in het bijzonder.

De Wmo-raad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeente adviseert over alle zaken die betrekking hebben op de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De raad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen.

De Wmo-raad wordt gevormd door een aantal maatschappelijk betrokken burgers uit de eigen gemeente, in meerderheid afkomstig uit belangenorganisaties die met de uitvoering van de wet te maken hebben.

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier dat U kunt openen via de menu optie Contact.

De foto's op deze website zijn gemaakt door EllenPetra Meiners en komen uit het boekje "Impressies van een gemeente", uitgegeven door de Stichting Kasteel Geldrop.